Velkommen til Odense indre havn

- en grøn, levende og historisk havn

Entreprenør – og byudviklingsvirksomheden A. Enggaard skal udvikle en række områder på Odense indre havn. Med en beliggenhed mellem vand, skov, ældre bykvarterer og bymidten er der optimale muligheder for at skabe en bydel med en helt særlig identitet og kulturhistorie.

Med avanceret ingeniørkunst og hårdt arbejde blev kanalen fra Odense Fjord til Odense by udgravet for flere hundrede år siden.

Sammen med anlæggelsen af Odense Havn blev udgravningen af kanalen til et vendepunkt i byens historie med stor vækst til følge. Industrialiseringen bragte både økonomisk udvikling og en markant befolkningsvækst med sig.

Odense indre havn har i dag udspillet sin rolle som hjemsted for tung industri, og området er allerede under omdannelse til ny bydel.

Det er nu tid til at tage næste skridt i udviklingen af Odense indre havn, og A. Enggaard har derfor indgået en aftale med Odense Havn A/S om at erhverve alle de resterende ledige arealer på den indre havn.