Projektet

A. Enggaard har gennemført en arkitektkonkurrence med tre deltagende arkitekthold

Konkurrencen blev afholdt som et parallelopdrag, hvilket betyder, at de tre hold har arbejdet parallelt med hinanden om den samme opgave. Resultatet af konkurrencen er tre bud på en samlet udviklingsplan for hele Odense indre havn og for de syv delområder, som A. Enggaard skal udvikle.

Arkitektkonkurrencen

De tre tværfaglige arkitekthold, der har deltaget i konkurrencen er:
EFFEKT og Tredje Natur med LYTT, SWECO og BRIQ Group
Vandkunsten og SLA med Cushman & Wakefield/RED, Mogens A. Morgen, EKJ Rådgivende Ingeniører og Valentin Trafikplanlægning
Henning Larsen og ADEPT med Rambøll, PlanScape, ORCA og VidaLocal

Som baggrund for konkurrencen har holdene fået udleveret et konkurrenceprogram, der beskriver den opgave, som holdene skal løse. Konkurrenceprogrammet baserer sig blandt andet på de mange idéer, kommentarer og ønsker, som borgere og interessenter gav til kende i efterårets borgerinddragelsesproces, og som efterfølgende blev samlet til en vision for udviklingen af området.

 

Vinderforslaget Odense Havneby

Hold Vandkunsten og SLA er med deres forslag Odense Havneby vinder af parallelopdraget om Odense indre havn.

Læs vinderforslaget her

Forslaget Odense Havneby udmærker sig ved at være et gennemarbejdet, solidt og spændende forslag, som danner et godt udgangspunkt for det videre arbejde med bydelsudviklingsplanen for Odense indre havn.

Forslaget viser en fin balance mellem det strategiske niveau og det fysiske helhedsgreb. Det betyder, at der i det videre arbejde og med dette forslag i hånden kan tages udgangspunkt i det fysiske helhedsgreb og de foreslåede strategier og bearbejde, kvalificere og tilpasse dem i processen frem mod en endelig bydelsudviklingsplan.

Det vindende holds forslag vil være udgangspunktet for en videre proces, hvor A. Enggaard, Odense Havn og Odense Kommune sammen med vinderholdet og i dialog med Odenses borgere og interessenter skal udarbejde en bydelsudviklingsplan for Odense indre havn. I denne proces kan vinderholdets forslag blive bearbejdet, justeret og tilpasset, og der kan tilføres elementer fra de to andre konkurrenceforslag og måske endda gode idéer, som slet ikke har været del af parallelopdraget. Det betyder, at den endelige bydelsudviklingsplan vil ende med at se anderledes ud end vinderholdets forslag.

Læs dommerbetænkningen fra parallelopdraget her

De to øvrige deltagende holds konkurrenceforslag kan læses herunder

Læs hold Henning Larsen og ADEPTs forslag her

Læs hold EFFEKT og Tredje Naturs forslag her

Holdene har i konkurrencen blandt andet arbejdet med følgende spørgsmål og udfordringer:

  • Hvordan skabes en havnebydel med stærke grønne træk?

  • Hvordan skabes de bedste forbindelser for gående, cyklister og bilister både internt på havnen og i forhold til de omkringliggende områder som Åløkkeskoven, Nørrebro, Skibhuskvarteret og midtbyen?

  • I hvilken grad og hvordan kan de eksisterende, historiske industribygninger i området integreres i den nye bydel, og hvilke funktioner skal de have?

  • Hvad skal de arkitektoniske principper for nye byggerier være?

  • Hvordan skabes en bydel med liv og aktivitet hele året rundt, og hvor der er mulighed for stærke fællesskaber?

TIDSLINJE

1

Fase 1: Vision (afsluttet)

I visionsfasen har der været en bred borgerinddragelse, der har haft til formål at samle input og viden om de kvaliteter, der skal kendetegne Odense indre havn.

Borgerinddragelsen har blandt andet bestået af et spørgeskema, temaværksteder og byvandring. Med afsæt i denne indledende borgerinddragelse samt parternes ønsker og idéer for bydelen blev der udarbejdet en fælles vision, som har været grundlaget for den gennemførte arkitektkonkurrence.

2

Fase 2: Arkitektkonkurrence (afsluttet)

Der er gennemført en arkitektkonkurrence i form af et såkaldt parallelopdrag. Det er A. Enggaard, der har udskrevet konkurrencen. Konkurrenceprogrammet, beskriver den opgave, arkitektholdene skal løse, er baseret på den fælles vision, som partnerskabet har udarbejdet med viden og input fra den indledende borgerinddragelse.

I konkurrencen har en række tværfaglige rådgiverteams udarbejdet deres bedste bud på en samlet udviklingsplan for Odense indre havn.

Konkurrencen blev afsluttet med en bedømmelse og udpegning af et vinderforslag. Holdet bag vinderforslaget er Tegnestuen Vandkunsten og SLA.

3

Fase 3: Bydelsudviklingsplan (igangværende)

Med udgangspunkt i arkitektkonkurrencens vinderforslag skal A. Enggaard og Odense Kommune sammen bearbejde materialet til en endelig bydelsudviklingsplan for Odense indre havn. En bydelsudviklingsplan er både en fysisk og strategisk plan for udviklingen af et større område. Den indeholder eksempelvis strategier for byliv og fællesskaber samt en etapeplan for udviklingen. Bydelsudviklingsplanen kan indeholde elementer fra de øvrige konkurrenceforslag.

Der vil blive gennemført borger- og interessentdialog i denne fase. Bydelsudviklingsplanen vil komme i offentlig høring, inden den skal behandles af Odense Byråd.

4

Fase 4: Lokalplaner og høringer

I denne fase udarbejdes de juridisk gældende lokalplaner for bydelens delområder med dertilhørende lovpligtige høringsperioder.

En lokalplan er en plan, der beskriver og muliggør opførelsen af et byggeri. Lokalplanen udarbejdes og godkendes af kommunen som myndighed og kommer i offentlig høring.

5

Fase 5: Byggeri og anlæg

I denne fase realiseres visionerne med udgangspunkt i bydelsudviklingsplanen og lokalplanerne. Byggeriet og anlægsarbejderne opføres i etaper.

Partnerskabet

Parterne bag udviklingen af Odense indre havn er entreprenør- og byudviklingsvirksomheden A. Enggaard A/S i samarbejde med Odense Kommune og Odense Havn A/S (det tidligere LINDØ port of ODENSE).

Partnerne har indgået en samarbejdsaftale, der indebærer, at de i fællesskab skal udarbejde en bydelsudviklingsplan for hele den indre havn, og at byens borgere og interessenter skal inddrages i processen.

A. Enggaard har købsoption på syv delområder på Odense indre havn, og indtil købene gennemføres er Odense Havn A/S ejer af alle områderne. Det ene delområde (Pakhuskajen) er erhvervet af A. Enggaard og under opførelse.