Arkitektkonkurrencen for Odense indre havn skudt i gang

Tre tværfaglige arkitekthold fik ved et startseminar den 16. august 2022 mulighed for at besigtige hele Odense indre havn inklusive de områder, som skal udvikles af entreprenør- og byudviklingsvirksomheden A. Enggaard A/S

Fra besigtigelsen 16. august

19. august 2022

Arkitektkonkurrencen for Odense indre havn skudt i gang

Tre tværfaglige arkitekthold fik ved et startseminar den 16. august 2022 mulighed for at besigtige hele Odense indre havn inklusive de områder, som skal udvikles af entreprenør- og byudviklingsvirksomheden A. Enggaard A/S. Alle tre hold skal nu arbejde parallelt med hver deres bedste bud på en samlet fysisk og strategisk plan for de enkelte delområder og for hele Odense indre havn.

Holdene har fået udleveret et konkurrenceprogram, der beskriver opgaven. Konkurrenceprogrammet baserer sig på de mange idéer, kommentarer og ønsker, som borgere og interessenter gav til kende i efterårets borgerinddragelsesproces, og som efterfølgende blev samlet til en vision for udviklingen af området. Undervejs i processen vil holdene være i dialog med A. Enggaard, og Odense Kommune vil følge processen tæt. Herudover vil der blive afholdt et borgermøde i løbet af processen, hvor borgere og interessenter kan få en status på udviklingen af Odense indre havn.

– Vi ser frem en rigtig spændende arkitektkonkurrence, som jo er en foreløbig kulmination på et solidt forarbejde med blandt andet en god og grundig borgerinddragelsesproces i efteråret 2021. Vi har udvalgt nogle virkeligt stærke arkitektteams til opgaven og derudover tilrettelagt konkurrencen på en måde, hvor både vi i partnerskabet og borgerne bliver inddraget i processen, så vi får mulighed for at afprøve forskellige løsninger og scenarier undervejs, siger projektudviklingschef Jonas Kirkeby Nielsen fra A. Enggaard.

Ved udgangen af 2022 afleverer de tre hold deres forslag til en samlet plan for området, og der udpeges en vinder af konkurrencen i starten af 2023. Herefter forventer parterne at igangsætte en proces for en samlet udviklingsplan for området, der skal behandles politisk. Først herefter vil myndighedsarbejdet gå i gang i form af udarbejdelse af plangrundlag for Odense indre havn.

Om arkitektkonkurrencen:

De tre tværfaglige arkitekthold, der deltager i konkurrencen er

  • EFFEKT og Tredje Natur med LYTT, SWECO og BRIQ Group
  • Vandkunsten og SLA med Cushman & Wakefield/RED, Mogens A. Morgen, EKJ Rådgivende Ingeniører og Valentin Trafikplanlægning
  • Henning Larsen og ADEPT med Rambøll, PlanScape, ORCA og VidaLocal

Holdene skal blandt andet komme med svar på følgende spørgsmål og udfordringer:

  • Hvordan skabes en havnebydel med stærke grønne træk?
  • Hvordan skabes de bedste forbindelser for gående, cyklister og bilister både internt på havnen og i forhold til de omkringliggende områder som Åløkkeskoven, Nørrebro, Skibhuskvarteret og midtbyen?
  • I hvilken grad og hvordan kan de eksisterende, historiske industribygninger i området integreres i den nye bydel, og hvilke funktioner skal de have?
  • Hvad skal de arkitektoniske principper for nye byggerier være?
  • Hvordan skabes en bydel med liv og aktivitet hele året rundt, og hvor der er mulighed for stærke fællesskaber?

 

Om partnerskabet: Partnerskabet bag en ny bydelsudviklingsplan for Odense indre havn består af A. Enggaard A/S, Odense Kommune og Odense Havn A/S.

 

For yderligere oplysninger kontakt venligst. 

Kontaktinformationerne findes her