Hold Vandkunsten og SLA vinder arkitektkonkurrencen om Odense indre havn

Ved et offentligt arrangement i Odense den 8. juni 2023 blev hold Vandkunsten og SLA kåret som vinder af arkitektkonkurrencen om udviklingen af Odense indre havn. Holdet vandt med sit forslag Odense Havneby, som nu skal bearbejdes og indgå i et videre arbejde mod en bydelsudviklingsplan for bydelen.
Siløøen

Siloøen - visualisering fra konkurrenceforslaget

7. juni 2023

Hold Vandkunsten og SLA vinder arkitektkonkurrencen om Odense indre havn

Ved et offentligt arrangement i Odense den 8. juni 2023 blev hold Vandkunsten og SLA kåret som vinder af arkitektkonkurrencen om udviklingen af Odense indre havn. Holdet vandt med sit forslag Odense Havneby, som nu skal bearbejdes og indgå i et videre arbejde mod en bydelsudviklingsplan for bydelen.

Der var bobler i glasset og smil på læberne, da A. Enggaard ved et offentligt arrangement i dag kunne løfte sløret for, at hold Vandkunsten og SLA har vundet arkitektkonkurrencen om udviklingen af Odense indre havn. Vinderholdets forslag blev valgt af en enig bedømmelseskomité.

Bedømmelseskomitéen har bestået at repræsentanter for partnerskabet bag udviklingen af Odense indre havn samt to fagdommere udpeget af Akademisk Arkitektforening. Odense Kommune og Odense Havn har været repræsenteret i bedømmelseskomiteen med taleret men uden stemmeret.

Bedømmelseskomitéen udtaler:

Forslaget Odense Havneby udmærker sig ved at være et gennemarbejdet, solidt og spændende forslag, som danner et optimalt udgangspunkt for det videre arbejde med bydelsudviklingsplanen for Odense indre havn.

Forslaget har en meget fin balance mellem det strategiske niveau og det fysiske helhedsgreb. Det betyder, at parterne bag udviklingen med dette forslag i hånden kan tage udgangspunkt i det fysiske helhedsgreb og de foreslåede strategier og bearbejde, kvalificere og tilpasse dem i processen frem mod en endelig bydelsudviklingsplan.

Næste skridt i havnebydelens udvikling

Med offentliggørelsen af vinderhold og vinderholdets forslag går udviklingen af Odense indre havn nu ind i en ny fase. Vinderholdets forslag vil nu blive gransket, og som led i at udarbejde en samlet bydelsudviklingsplan for havnen skal vinderforslagets ideer og perspektiver udfoldes og efterprøves i forhold til, om de er mulige at realisere.

Forslaget er et bud på en udviklingsplan for området, som nu skal bearbejdes og kvalificeres til en egentlig bydelsudviklingsplan. I denne proces kan elementer fra de to andre konkurrenceforslag også blive indarbejdet i bydelsudviklingsplanen. Det er A. Enggaard og Odense Kommune, der sammen – og i dialog med byens borgere og områdets øvrige grundejere – skal udarbejde bydelsudviklingsplanen med udgangspunkt i vinderforslaget. Bydelsudviklingsplanen skal herefter politisk behandles, og dernæst skal der udarbejdes byggeretsgivende lokalplaner inden fremtidsperspektiverne kan blive til virkelighed.

Odense Havn er en vigtig del af byens historie og identitet. Den har gjort Odense til en by ved vandet, givet os arbejdspladser og et udsyn til verden omkring os. Det skal vi have for øje, når inderhavnen skal udvikles – med respekt for historien og fokus på det store potentiale, der er i at udvide Odense mod vandet og trække storbyen helt hen til havnekajen. Vi ønsker spændende arkitektur og meget mere liv i området, og det kommer vi nu et stort skridt tættere på at indfri. Derfor gør det mig også glad, at der er valgt et vinderprojekt med fokus på netop at skabe en varieret bydel med høje oplevelseskvaliteter til mange forskellige mennesker, siger borgmester Peter Rahbæk Juel.

Det har været en lang og spændende proces at følge konkurrencen, og jeg føler, at vi har nu et godt afsæt for det videre arbejde. Der er kommet mange gode ideer og forslag i A. Enggaards konkurrence om udviklingen af Odense Indre Havn, og vi kan nu se konturerne af en ny og spændende bydel ved vandet. Jeg glæder mig nu til at det hele samles i en bydelsudviklingsplan – her skal vi forene den indre havns potentiale med vinderholdets projekt. Jeg ser frem til, at vi igen kan invitere øvrige grundejere, byens borgere og interessenter til at blive en del af arbejdet, hvor de kan give deres bidrag til, hvordan Odense indre havn skal videreudvikles, siger by- og kulturrådmand Søren Windell (C).

Vi har nu valgt det forslag, som vi mener kan danne det bedste udgangspunkt for det videre arbejde med udviklingen af Odense indre havn. Det er en udvikling, der kommer til at foregå over mange år, og derfor skal planen også kunne tilpasse sig ændringer i boligmarkedet, ny viden og nye krav, der kommer til. Vi skal nu bearbejde vinderholdets forslag til en stærk bydelsudviklingsplan, der vil gøre Odense indre havn til et fantastisk sted at bo og besøge, udtaler entreprenør Asger Enggaard.

På vegne af partnerskabet takker A. Enggaard alle tre hold for deres meget store indsats og engagement i opgaven. Det har været tydeligt, at alle tre hold har haft hjertet med i arbejdet, og det er der kommet tre meget vedkommende og nytænkende forslag ud af. Der skal også lyde en stor tak til de to kompetente fagdommere, som er udpeget af Akademisk Arkitektforening. Samtidig takker A. Enggaard også det stærke hold fra COWI, som løbende har bistået i processen og fungeret som konkurrencesekretariat i arkitektkonkurrencen.

De tre tværfaglige arkitekthold, der har deltaget i konkurrencen er

  • EFFEKT og Tredje Natur med LYTT, SWECO og BRIQ Group
  • Vandkunsten og SLA med Cushman & Wakefield/RED, Mogens A. Morgen, EKJ Rådgivende Ingeniører og Valentin Trafikplanlægning
  • Henning Larsen og ADEPT med Rambøll, PlanScape, ORCA og Vida Local

 

Læs mere om projektet, de tre konkurrenceforslag og dommerbetænkningen på www.odenseindrehavn.dk

Om partnerskabet

Partnerskabet bag udviklingen af Odense indre havn består af entreprenør- og byudviklingsvirksomheden A. Enggaard, Odense Kommune og Odense Havn A/S. Parterne indgik i foråret 2021 en partnerskabsaftale som grundlag for samarbejdet.

Bedømmelseskomitéens medlemmer

Asger Enggaard – A. Enggaard A/S

Katinka Hauxner – A. Enggaard A/S

Jonas Kirkeby Nielsen – A. Enggaard A/S

Carsten Aa – Odense Havn A/S

Peter Rahbæk Juel – Odense Kommune

Søren Windell – Odense Kommune

Stefan Birkebjerg Andersen – Odense Kommune

 

Udpeget af Arkitektforeningen

Rosa Lund – Fagdommer arkitekt MAA

Nils Holscher – Fagdommer arkitekt MAA

 

For yderligere oplysninger kontakt venligst:

  • Jonas Kirkeby Nielsen, projektudviklingschef hos A. Enggaard, tlf. dir. 28 92 68 57 eller e-mail: ni@enggaard.dk
  • Borgmester Peter Rahbæk Juel, via konsulent Jeppe Mikkelsen, mobil: 21327482