Borgerinddragelse sætter retningen for udviklingen af Odense Inderhavn

En ny udviklingsfase i den omfattende udvikling af havnen i Odense går nu i gang. Inderhavnen skal nytænkes og byudvikles af entreprenør- og byudviklingsvirksomheden A. Enggaard A/S i samarbejde med Odense Kommune og Odense Havn A/S (det tidligere LINDØ port of ODENSE).

Målet er at udvikle inderhavnen i Odense til at blive en endnu mere attraktiv, levevenlig og sammenhængende bydel, der tiltrækker og engagerer beboere, besøgende, foreninger og virksomheder til og i bydelen. Bydelen skal bidrage til Odenses udvikling fra stor dansk by til dansk storby med omtanke. Samarbejdet skal understøtte udviklingen af en tæt, mangfoldig og aktiv bydel med en blanding af funktioner, boliger, levende byrum og plads til kulturaktiviteter. Alt sammen med afsæt i havnekvarterernes særlige identiteter og kulturhistorie. Foto: Odense Kommune

12. august 2021

Borgerinddragelse sætter retningen for udviklingen af Odense Inderhavn

En ny udviklingsfase i den omfattende udvikling af havnen i Odense går nu i gang. Inderhavnen skal nytænkes og byudvikles af entreprenør- og byudviklingsvirksomheden A. Enggaard A/S i samarbejde med Odense Kommune og Odense Havn A/S (det tidligere LINDØ port of ODENSE). De tre parter har underskrevet en samarbejdsaftale, der indebærer, at parterne i fællesskab skal udarbejde en bydelsudviklingsplan for hele inderhavnen, og at offentligheden skal inddrages i processen.

Udviklingen af bydelen skal derfor gennemføres på baggrund af en bred inddragelse, hvor borgere, foreninger og andre lokale aktører involveres og engageres gennem udviklingsforløbet.

 

Nu går det løs

I efteråret 2021 kridter parterne banen op til en række inddragelsesaktiviteter for borgere og lokale interessenter. De har alle fokus på byrum og byliv, kultur og oplevelser samt arkitektur og trafikale forbindelser.

Centralt for inddragelsen er en spørgeskemaundersøgelse, hvor man kan dele sine tanker om havnen i dag og i fremtiden. Man kan svare på spørgeskemaet på odense.dk/inderhavn til og med den 15. november 2021.

– Havnen spiller en vigtig rolle i Odense – både for vores erhvervsliv, kulturliv og identitet som storby. Det skal være et levende område, man har lyst til at besøge og som danner ramme om rigtig mange af byens fællesskaber på tværs af aldre og interesser. Derfor håber jeg på et stort borgerengagement i at udvikle havnen sammen og dermed sikre, det bliver en bydel for alle, siger Odenses borgmester, Peter Rahbæk Juel.

Der vil i perioden frem til 15. november 2021 også være mulighed for, at alle interessererede kan deltage i et temaværksted og en byvandring på havnen. Temaværkstedet afholdes ad to omgange henholdsvis den 26. oktober og den 9. november 2021. Datoen for byvandringen vil blive oplyst på hjemmesiden senere. Information om inddragelsen og tilmelding til de forskellige aktiviteter kan findes på odense.dk/inderhavn. Her vil også løbende blive udgivet en række podcasts om havneudviklingen.

 

Byens havn

Formålet med den indledende inddragelsesproces er at samle input og viden om de kvaliteter, der skal udgøre den nye bydel. Dette vil indgå i et kreativt oplæg til en arkitektkonkurrence, der gennemføres som et parallelopdrag, som forventes gennemført i 2022. Her skal et antal teams levere deres bedste bud på fremtidens havn i Odense. Buddene skal rumme store ambitioner og samtidig være økonomisk bæredygtige, så både borgere, kommune, byudviklere og ikke mindst potentielle investorer kan se sig selv i den nye bydel. Den kombination er helt afgørende for, at projektet kan realiseres og for udviklingen af Odense Havn.

 

– De tre parter i samarbejdet har sammen med borgerne en enestående mulighed for at skabe et nyt kvarter med et miks af boformer og ejerformer, så vi får skabt en blandet by og et miljø, hvor spændende arkitektur møder havnens kulturarv i en bæredygtig plan til gavn for de næste generationer. Jeg håber, at mange borgere vil tage del i aktiviteterne for at bidrage med idéer og sætte deres aftryk på fremtidens inderhavn, siger by- og kulturrådmand i Odense, Christoffer Lilleholt.

 

Store visioner

Det overordnede mål er at fortsætte udviklingen af Odense Inderhavn som en attraktiv, levende og sammenhængende bydel, der tiltrækker og engagerer beboere, besøgende og virksomheder, og som byen er stolt af.

 

Efter efterårets intense borgerinddragelse skal resultaterne viderebearbejdes til en egentlig vision og en konkret bydelsudviklingsplan, der skal behandles af Odense Byråd.

– Odense har her et stort uindfriet potentiale, og vi står med en enestående mulighed for at skabe et af Danmarks mest attraktive havneområder. Nu skal vi i gang med at indsamle alle input og idéer fra borgerne og andre interessenter, og i det hele taget venter en visionær og kreativ proces med inddragelse af nogle af landets dygtigste arkitekter, ingeniører og rådgivere, siger entreprenør Asger Enggaard og uddyber:

–  Vi har store ambitioner på byens vegne, og vi vil trække på alle de positive erfaringer, vi har gjort i andre dele af landet. Målet for os er at være medskaber af en levende bydel for både beboere, brugere og besøgende med fokus på blandt andet social bæredygtighed, bevaring og udbygning af områdets særlige kendetegn og et varieret boligudbud.

Når den konkrete plan for udviklingen af havneområderne og lokalplanerne ligger klar, kan klargøringen af grundene gå i gang.

 

Læs mere om processen for den nye bydelsudviklingsplan og mulighederne for at involvere sig på odense.dk/inderhavn.

 

Fakta om Odense Inderhavn:

Den første byomdannelsesplan for Odense Inderhavn blev vedtaget i 2003. Siden er der blandt andet blevet bygget i alt 1.350 boliger samt kontorer og erhverv. Hertil kommer blandt andet Havneparken, Nordatlantisk Hus og Havnebadet.

Samarbejdet mellem Odense Kommune, A. Enggaard A/S og Odense Havn A/S drejer sig om hele den indre del af havnen (Odense Inderhavn). A. Enggaard A/S køber helt eller delvist syv delområder med delvist tilhørende vandarealer, som er:

  • Bryggen (området tættest på Åløkkeskoven)
  • Søkvarteret (området i forlængelse af Åløkkeskoven på venstre side af Gammelsø)
  • Siloøen
  • Byens Ø
  • Havnegadekvarteret (området på højre side af Havnegade fra Buchwaldsgade til Nørrevoldgade)
  • Pakhuskajen (området på venstre side af Havnegade fra Nørrevoldgade til Malmøgade)
  • Hjørnet af Promenadebyen ud mod Toldbodgade.

 

For yderligere oplysninger kontakt venligst. 

Kontaktinformationerne findes her